Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ot003500/www_root/racecar/data/config.php on line 10
RacingCars.sk - podmienky
  • Porsche 911 GT3 S2
    Volný termín: 01.01.2017 od: 01:00 do: 01:00
 

Podmienky

Požiadavky na vodiča:

Požadovaný minimálny vek je 18 rokov.

Vodič musí byť v dobrej fyzickej a psychickej kondícii.

Vodič nesmie byť pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, popr.liekov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho schopnosti viesť vozidlo.

Vodič musí zaobchádzať s vozidlom šetrne, musí tiež dodržiavať všetky predpisy a pokyny inštruktorov, a tiež pokyny traťových komisárov.

V pripade porušenia predpisov, bude jazda prerušená bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu a učastník bude vykázaný z trate.

Každý vodič musí pred jazdou absolvovať bezpečnostné školenie.

Požiadavky na spolujazdca:

Pri prenájme vozidla, kde inštruktor vedie vozidlo a vezie osobu na mieste spolujazdca, musí táto spĺňať vekovú hranicu minimálne 18 rokov a mať výšku minimálne 150 cm.

V cene je zahrnuté:

Potrebná výstroj (Prilba, hygienická kukla, rukavice, pripadne kombinéza.)

Prevádzkové kvapaliny (Benzín, oleje a pod.)

Kompletné poplatky (Prenájom trate, technická podpora, bezpečnostné školenie a pod.)

 

Terminy:


Jazdy sa konajú každý pondelok, utorok, štvtok, piatok a nedeľu od 17.00-20.00 vrámci voľných jázd na Slovakia ringu.

Termíny sa môžu meniť v závislosti od počasia. 

Slovakiaring si vyhradzuje právo na zmenu.

Jazdu je nutné rezervovať aspoň 7 dní vopred.

Racingcars s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny.

 

Kaucie:

Pred jazdou sa neskladá žiadna kaucia ani zábezpeka.

Účastník zodpovedá za spôsobené škody formou spoluúčasti maximálne do výšky 3 000,- €

 
 
Copyrigt 2013 racingcars.sk
Powered by LUST.sk